Eπικοινωνήστε μαζί μας

Aνακύκλωση

Στη ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης για τα απορρίμματά μας. Μαζί, για περισσότερα από 80 χρόνια, αντλούμε δύναμη και συνεχίζουμε.

Χαρτί

Σκοπός μας είναι να συμμετέχουμε ενεργά στη διάσωση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας. Γι’αυτό, αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά ποσοτήτων χαρτιού (υλικά συσκευασίας, έγγραφα κ.λπ.), τη δεματοποίησή τους και την τελική διάθεσή τους στους αρμόδιους τελικούς αποδέκτες για την ανακύκλωσή τους, η οποία ωφελεί το οικοσύστημά μας με πολλαπλούς τρόπους, όπως:
• Μείωση των απορριμμάτων και των προβλημάτων διαχείρισής τους
• Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
• Μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα

Ξύλο

Το ξύλο είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Η δασική παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί, σε όλο τον πλανήτη, η αλόγιστη υλοτομία και η αποψίλωση των δασών. Στην Ελλάδα, το ξύλο που ανακυκλώνεται αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτό που απορρίπτεται. Στη ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ A.E., προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή τη σχέση συλλέγοντας τα απόβλητα ξυλείας, τα οποία στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε με διαδικασίες τεμαχισμού, θρυματοποίησης, κ.ά. με σκοπό να τα κατευθύνουμε είτε προς την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost), είτε προς την ανάκτηση ενέργειας (pellets, rdf/srf κ.λπ.). 

Πλαστικό

Τα πλαστικά είναι υλικά υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, χαμηλής τιμής και πολύ πρακτικά και χρήσιμα για τη συσκευασία προϊόντων. Η εκτεταμένη όμως χρήση τους και η αργή αποδόμησή τους τα καθιστά ένα από τα βασικά συστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως γιατί, κατά την αποικοδόμησή τους και τη διαίρεσή τους σε μικρότερα τεμαχίδια, είναι ικανά να διεισδύσουν στην τροφική αλυσίδα. Στη ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αναλαμβάνουμε την επεξεργασία πλαστικών πάσης φύσης και προέλευσης. Μετά τον ενδελεχή διαχωρισμό των υλικών και τεμαχισμό τους από την εταιρεία μας, τα μεταφέρουμε στους αρμόδιους αποδέκτες για την τελική μετατροπή τους σε νέο εμπορεύσιμο προϊόν.

Μέταλλο

Η ανάκτηση και ανακύκλωση των απορριπτόμενων μετάλλων αποτελεί σημαντικό πυλώνα στη συλλογική προσπάθεια να αποφευχθεί η εξάντληση των αποθεμάτων του πλανήτη. Στη ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ A.E., συλλέγουμε, μεταφέρουμε και επεξεργαζόμαστε σημαντικές ποσότητες μετάλλων (σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, κ.λπ.), σε διάφορες μορφές, όπως “scrap” κ.ά.. Στη συνέχεια, τις διαθέτουμε στους αρμόδιους τελικούς αποδέκτες προς ανακύκλωση με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χαλυβουργία, η οποία, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, εφοδιάζεται συστηματικά με υλικά προς ανακύκλωση, αξιοποιώντας τα με υψηλές αποδόσεις.

Γυαλί

H γυάλινη συσκευασία αποτελεί την αγαπημένη των περισσότερων Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών παγκοσμίως, δεν θεωρείται μόνο ως ο πιο υγιεινός τρόπος συσκευασίας, αλλά έχει ταυτιστεί απόλυτα και με την έννοια της αισθητικής. Παρόλα αυτά, αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα αποδομήσιμα απορρίμματα στο περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη διαχείρισης των απορριμμάτων από αυτό το υλικό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συλλογή, τη μεταφορά και τον διαχωρισμό των ποσοτήτων γυαλιού, οποιασδήποτε μορφής, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ανακύκλωσή τους στους αρμόδιους τελικούς αποδέκτες. Μάλιστα, η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., μετά το πέρας της διαδικασίας, παρέχει Βεβαίωση Καταστροφής αποβλήτου.

Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ)

Παρέχουμε τη δυνατότητα συλλογής και μεταφοράς κάθε είδους Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε ειδικά διαμορφωμένα containers, ώστε να διατεθούν στους κατάλληλα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι και θα ολοκληρώσουν την ανακύκλωση και ανάκτησή τους.

Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)

Το EPS  είναι 100% ανακυκλώσιμο. Στη ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., έχουμε τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε πλήρως αυτή τη ροή των αποβλήτων με τη χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί τη διαδικασία τεμαχισμού και τελικής συμπίεσης. Έτσι, πετυχαίνουμε τη μείωση του όγκου, την ανακύκλωση μεγαλύτερης ποσότητας υλικού και την πιο εύκολη μεταφορά του σε κατάλληλους και αδειοδοτημένους φορείς, ώστε να ολοκληρωθεί η ανακύκλωσή του. 

Παναγίτσας 19, 190 03 ΒΙ. ΠΕ.
Μαρκόπουλου
τ. 22990 41215-6
e. info@neilos.gr

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΕKΚ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ